Habits.no

NETTBASERTE KURS OM

HEST I

HELSEARBEID

Har du planer om å tilby hesteassisterte intervensjoner, eller er du allerede tilbyder av tjenester med hest i helsefremmende arbeid?Vi ønsker å gjøre kunnskap om bruk av hest i helsefremmende arbeid mer tilgjengelig for deg som vil tilby slike tjenester. Derfor tilbyr vi skreddersydde nettbaserte kurs om ulike hesteassisterte intervensjoner.

FORDELEN MED NETTKURS


Vi er opptatt av at kursene våre skal være verdifulle for deg som tilbyder. Derfor legger vi stor vekt på at kursene våre inneholder konkrete verktøy som du kan bruke i egne tilbud, og at de er basert på den nyeste forskningen på hest-menneske-interaksjon og bruk av dyr i helsefremmende arbeid. Vi vet at tilbydere av hesteassistete intervensjoner er travle mennesker. Derfor er kursene våre nettbaserte, noe som gjør at du kan ta kursene når det passer best for deg, og i det tempoet du selv vil. Tilleggsmaterialet som blir gjort tilgjengelig for kursdeltakerne kan benyttes i egne tiltak.

TA KURSET NÅR DET PASSER


Kursmodulene ligger tilgjengelig for deg i kursportalen, så du kan ta kurset når du vil, og i hvilket tempo du vil.

KONKRETE VERKTØY


Du vil få tilgang til en rekke helt konkrete verktøy du kan benytte i dine egne tilbud. Verktøy kan både være modeller, matriser, teknikker og strategier.

FAGLIG FORANKRET


Alle kursene våre er faglig forankret, og baserer seg på forskning på bruk av hest eller andre dyr i helsefremmende arbeid.

HABITS.NO


Nettkurs om å bruke hest i helsefremmende arbeid

Vi ønsker å gjøre kunnskap om bruk av hest i helsefremmende arbeid mer tilgjengelig for deg som vil tilby slike tjenester. Derfor tilbyr vi skreddersydde nettbaserte kurs om ulike hesteassisterte intervensjoner.


Kursene kan taes når det passer deg som er travel tilbyder, og i det tempoet som passer for deg. Du vil finne kurs som er spesialisert på ulike områder, slik at du kan plukke ut de kursene som er aktuelle for akkurat ditt tilbud.


Kursene er faglig forankret, og vil gi deg verdifulle verktøy for at du kan yte gode tjenester med hest i helsefremmende arbeid.

Interessert i å vite mer?


Ta kontakt og se hva vi kan hjelpe deg med

© 2019 Habits.no